Doctor Strange in the Multiverse of Madness

จากความโกลาหลใน No Way Home จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของความหายนะอย่างบ้าคลั่ง ในมัลติเวิสธ์ส ถึงแม้ว่า Doctor Strange หรือ หมอแปลก จะยับยั้งการแตกสลายของมิติ ด้วยการร่ายมนต์ให้ทั้งโลก เพื่อที่จะทำให้ ปีเตอร์ปาร์คเกอร์ มีตัวตนอยู่จริง แต่ดูเหมือนว่าการกระทำของเขา มันจะเป็นเพียงแค่การยื้อเวลา จากความโกลาหลที่จะเกิดขึ้น และทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงContinue Reading